1. Prvé stretnutie

Veľmi dôležité! Nech ste z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, prvé stretnutie sa koná u nás. Radi sa Vám predstavíme a ešte radšej Vás osobne spoznáme. Budeme sa rozprávať o problematike Vášho podnikania, spoznáme Vaše názory, postoje, predstavy, plány, ciele. Netvoríme len web stránky a eShopy, prenášame Váš obor do online sveta, Vašu charizmu a osobnosť. Budujeme obchodnú značku.

2. Stratégia

Ide o určenie si dlhodobého cieľa. Vypočujeme si Vašu predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť v oblasti, v ktorej pôsobíte. Priblížime si možnosti, určíme cestu, ktorou sa budeme uberať k dosiahnutiu tohto cieľa, stanovíme približné časové obdobie. Začíname analýzou súčasného stavu, definovaním značky, určením dlhodobých cieľov. Možno to znie komplikovane, avšak správnou komunikáciou a obojstrannou spoluprácou, bude radosť pracovať na Vašom raste.

3. Plán

Prediskutovali sme toho dosť, teraz stanovíme jednotlivé kroky pre dosiahnutie čiastkových cieľov. Zvolíme vhodný layout (dizajn, rozloženie) Vašej web stránky, spracujeme cenovú ponuku. Predbežne navrhneme jednotlivé kampane, predpokladané rozpočty v závislostí od Vašich potrieb, finančných možností, a aj kapacity. Stanovíme časový harmonogram. Po Vašom odsúhlasení navrhnutých krokov, môže začať proces tvorby Vašej online značky.

Mám záujem o termín na prvé bezplatné stretnutie

Stretnutie sa koná u nás v kancelárií. Online svet a Váš business. Máte čas objaviť niečo nové ?

4. Realizácia

Dôležitá je obojstranná spolupráca! Začíname napĺňať web stránku obsahom, kvalitnou grafikou, fotografiami, na svoje si príde aj copywriter s obsahom na mieru, pracujeme na funkcionalitách, pozadí webu, formulároch, prihlasovaniach, tlačítkach call-to-action. Samozrejme dbáme na dodržiavanie podmienok SEO optimalizácie. Rýchlosť tvorby Vašej web stránky závisí od Vášho nadšenia a spolupráce pri tvorbe jej obsahu.

5. Spustenie a propagácia

99% hotovo! Predtým, ako Vám odovzdáme web stránku do užívania, si spoločne prejdeme jej jednotlivé stránky, ukážeme všetky funkcie. Po odobrení z Vašej strany spúšťame online verziu, pustíme Google botov k zaindexovaniu, taktiež prichádza na rad naštartovanie kampaní. Prichádzajú prví návštevníci, záujemcovia, potencionálni klienti, predaj. Nové povinnosti, možno iný štýl komunikácie. Prichádza Váš rast, noví klienti z online sveta!

6. Analýza a optimalizácia

V stanovených obdobiach Vám zasielame reporty so štatistickými ukazovateľmi, ktoré spoločne s Vami následne vyhodnocujeme. Štatistika je úžasný vynález, ak vieme z čoho pochádzajú konečné dáta, a aké zmeny je treba spraviť, aby sme dosiahli zmenu na želaný stav, zlepšenie. Napr.: Nízka návštevnosť? Máme vysokú návštevnosť, ale žiadny predaj? Návštevnosť len z jedného zdroja? Spoločne s Vami diskutujeme ako upraviť ponuku, dizajn, aké kroky vykonať pre šírenie dobrého mena a navýšenie predaja. Optimalizujeme. Cieľ – postupný rast.

Mám záujem o termín na prvé bezplatné stretnutie

Stretnutie sa koná u nás v kancelárií. Online svet a Váš business. Máte čas objaviť niečo nové ?

1. Prvé stretnutie

Veľmi dôležité! Nech ste z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, prvé stretnutie sa koná u nás. Radi sa Vám predstavíme a ešte radšej Vás osobne spoznáme. Budeme sa rozprávať o problematike Vášho podnikania, spoznáme Vaše názory, postoje, predstavy, plány, ciele. Netvoríme len web stránky a eShopy, prenášame Váš obor do online sveta, Vašu charizmu a osobnosť. Budujeme obchodnú značku.

2. Stratégia

Ide o určenie si dlhodobého cieľa. Vypočujeme si Vašu predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť v oblasti, v ktorej pôsobíte. Priblížime si možnosti, určíme cestu, ktorou sa budeme uberať k dosiahnutiu tohto cieľa, stanovíme približné časové obdobie. Začíname analýzou súčasného stavu, definovaním značky, určením dlhodobých cieľov. Možno to znie komplikovane, avšak správnou komunikáciou a obojstrannou spoluprácou, bude radosť pracovať na Vašom raste.

3. Plán

Prediskutovali sme toho dosť, teraz stanovíme jednotlivé kroky pre dosiahnutie čiastkových cieľov. Zvolíme vhodný layout (dizajn, rozloženie) Vašej web stránky, spracujeme cenovú ponuku. Predbežne navrhneme jednotlivé kampane, predpokladané rozpočty v závislostí od Vašich potrieb, finančných možností, a aj kapacity. Stanovíme časový harmonogram. Po Vašom odsúhlasení navrhnutých krokov, môže začať proces tvorby Vašej online značky.

Mám záujem o termín na prvé bezplatné stretnutie

Stretnutie sa koná u nás v kancelárií. Online svet a Váš business. Máte čas objaviť niečo nové ?

4. Realizácia

Dôležitá je obojstranná spolupráca! Začíname napĺňať web stránku obsahom, kvalitnou grafikou, fotografiami, na svoje si príde aj copywriter s obsahom na mieru, pracujeme na funkcionalitách, pozadí webu, formulároch, prihlasovaniach, tlačítkach call-to-action. Samozrejme dbáme na dodržiavanie podmienok SEO optimalizácie. Rýchlosť tvorby Vašej web stránky závisí od Vášho nadšenia a spolupráce pri tvorbe jej obsahu.

5. Spustenie a propagácia

99% hotovo! Predtým, ako Vám odovzdáme web stránku do užívania, si spoločne prejdeme jej jednotlivé stránky, ukážeme všetky funkcie. Po odobrení z Vašej strany spúšťame online verziu, pustíme Google botov k zaindexovaniu, taktiež prichádza na rad naštartovanie kampaní. Prichádzajú prví návštevníci, záujemcovia, potencionálni klienti, predaj. Nové povinnosti, možno iný štýl komunikácie. Prichádza Váš rast, noví klienti z online sveta!

6. Analýza a optimalizácia

V stanovených obdobiach Vám zasielame reporty so štatistickými ukazovateľmi, ktoré spoločne s Vami následne vyhodnocujeme. Štatistika je úžasný vynález, ak vieme z čoho pochádzajú konečné dáta, a aké zmeny je treba spraviť, aby sme dosiahli zmenu na želaný stav, zlepšenie. Napr.: Nízka návštevnosť? Máme vysokú návštevnosť, ale žiadny predaj? Návštevnosť len z jedného zdroja? Spoločne s Vami diskutujeme ako upraviť ponuku, dizajn, aké kroky vykonať pre šírenie dobrého mena a navýšenie predaja. Optimalizujeme. Cieľ – postupný rast.

Mám záujem o termín na prvé bezplatné stretnutie

Stretnutie sa koná u nás v kancelárií. Online svet a Váš business. Máte čas objaviť niečo nové ?

NAŠE REFERENCIE