https://www.youtube.com/watch?v=PkeTm7cRjsg

Creative brief

Zadanie pre vytvorenie novej web stránky

Ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie brief-u k vytvoreniu Vašej novej web stránky. Brief je dôležitý dokument, kde sú uvedené východiskové informácie pre vytvorenie kvalitnej web stránky, ktorá bude šitá na mieru pre Váš business a Vašich klientov.

Vyčleňte si prosím na vyplnenie brief-u dostatok času a venujte mu náležitú pozornosť. Zabezpečte aby Vás pri vypĺňaní nikto nevyrušoval. Odporúčame vypnúť telefón a všetky notifikácie.

Čas potrebný na vyplnenie: 15 – 30 min.

Vyplniť brief

Kontaktné informácie

Informácie o projekte

V krátkosti prosím popíšte ako funguje Vaša spoločnosť od získania zákazníka, predaju služby / produktu až po následný servis.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Kto je vaša konkurencia? Čo robí dobre? Čo robí zle? V čom ste alebo chcete byť lepší?

Informácie o cieľovej skupine

Popíšte čo najdetailnejšie Vášho ideálneho klienta.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Dizajn

Odporúčame ponechať na profesionalite web dizajnéra a grafika, ich tipoch a odporúčaniach.

Vložte prosím inšpiratívne odkazy

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú Vám nastavíme Google Analytics – musí byť na Gmaili)