https://www.youtube.com/watch?v=PkeTm7cRjsg

Creative brief

Zadanie pre vytvorenie novej web stránky

Ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie brief-u k vytvoreniu Vašej novej web stránky. Brief je dôležitý dokument, kde sú uvedené východiskové informácie pre vytvorenie kvalitnej web stránky, ktorá bude šitá na mieru pre Váš business a Vašich klientov.

Vyčleňte si prosím na vyplnenie brief-u dostatok času a venujte mu náležitú pozornosť. Zabezpečte aby Vás pri vypĺňaní nikto nevyrušoval. Odporúčame vypnúť telefón a všetky notifikácie.

Čas potrebný na vyplnenie: 15 – 30 min.

Vyplniť brief

Kontaktné informácie

Informácie o projekte

Popíšte čo najdetailnejšie Vašu spoločnosť, produkty a služby, ktoré ponúkate.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Kto je vaša konkurencia? Čo robí dobre? Čo robí zle? V čom ste alebo chcete byť lepší?

Informácie o cieľovej skupine

Popíšte čo najdetailnejšie Vášho ideálneho klienta.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Dizajn

Odporúčame ponechať na profesionalite web dizajnéra a grafika, ich tipoch a odporúčaniach.

Vyberte všetky hodiace sa možnosti.

Preklady a spracovanie jazykových mutácií Vašej web stránky nie je započítané v cene projektu a budú nacenené individuálne podľa rozsahu Vašej web stránky.

Vložte prosím inšpiratívne odkazy

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú Vám nastavíme Google Analytics – musí byť na Gmaili)