Contact
Us

General contacts

Address

Marketing Art
Námestie SNP 7
911 01  Trenčín
Slovakia

Invoicing Details

Smart Trading Slovakia s.r.o.
Námestie SNP 7
911 01  Trenčín

IČO: 44 749 759
IČ DPH: SK2022815091

Registration: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č.28387/R

Come and pay us a visit, coffee is on the house.

káva

Or send us
a message: