2019

/ november

RONA glass

Naše služby:
/ web stránka  / katalóg produktov / e-shop / jazykové mutácie

Klient

Skláreň v Lednických Rovniach patrí medzi popredných svetových výrobcov bezolovnatého skla známeho ako krištalín. RONA má silnú pozíciu na trhu, kvalifikovaný personál a najmodernejšie dostupné technológie. 96% produkcie sa vyváža do viac ako 80 krajín celého sveta. Ročná produkcia sklárne presahuje 60 miliónov kusov skla.

Zadanie

Odprezentovať Slovenské sklárne RONA, históriu a bohatú ponuku produktov na medzinárodnej úrovni tak, aby sa spoločnosť za web stránku nemusela hanbiť kdekoľvek na svete nebolo najľahšie. My sme sa však zadania pevne chytili a vytvorili prezentáciu na svetovej úrovni, bez kompromisov.

V rámci niekoľkoročnej spolupráce sme spustili dizajnovú webovú prezentáciu doplnenú o rozsiahly katalóg produktov a B2C e-shopy v niekoľkých krajinách. Kontinuálny vývoj je pri produktoch tohto typu nevyhnutnosťou.

Veľké projekty sú vždy výzvou. Navrhnúť zmysluplné a funkčné riešenia pri projektoch tejto veľkosti si vyžaduje dobre pripravenú stratégiu a projekt manažment.

Peter Šedivý
Web designer
Peter Šedivý

Potrebujete vytvoriť web stránku podporenú online marketingom?