2018

/ jún

V.A.J.A.K

Naše služby:
/ web stránka  / katalóg / rezervačný systém

Klient

Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského realizuje školenia v oblasti kvalifikácií, rekvalifikácií, odborných školení, výučby cudzích jazykov či aktuálnych právnych noriem.

Zadanie

Našou úlohou bolo vytvoriť online systém disponujúci aktuálnou ponukou kurzov a školení spoločnosti s možnosťou registrácie zákazníka na jednotlivé kurzy.

referencia VAJAK
referencia VAJAK
referencia VAJAK

Mobilná verzia e-shopu

Web stránka je responzívna a optimalizovaná pre mobilné zariadenia. Aktuálnu ponuku kurzov a školení spoločnosti spolu s cenou a termínom si pohodlne pozriete kdekoľvek na mobile s prístupom k internetu.

Nadpolovičná väčšina záujemcov o kurzy pochádza z mobilných zariadení. Optimalizovaná a responzívna web stránka uľahčuje návštevníkom registráciu kdekoľvek s prístupom na internet. Naše riešenie spočíva v prehľadnom katalógu kurzov s termínmi, akreditáciou, cenou a možnosťou online registrácie na vybraný kurz.

Vyhľadávanie s predikciou a prehľadná kategorizácia vzdelávacích kurzov sú kľúčové vlastnosti systému V.A.J.A.K. Váš zákazník musí intuitívne nájsť hľadaný produkt, potom mu už nič nebráni k nákupu.

Peter Šedivý
Web designer
Peter Šedivý

Potrebujete vytvoriť rezervačný systém podporený online marketingom?