12 minút čítania

Svet online marketingu je plný pojmov, ktoré sa začiatočníkom môžu často mýliť. Preto sme pre vás pripravili krátky výkladový slovník online marketingových pojmov. Veríme, že po prečítaní článku vám bude hneď všetko jasnejšie.

A/B Testovanie

Proces porovnávajúci dva varianty, ktoré prispievajú k lepšiemu dosiahnutiu marketingového cieľa.  Toto testovanie je tvorené e-mail marketingom (variácie predmetu alebo kópie),  call-to-action (variácie farieb a textu) a landing page (variácie obsahu).  V bežnom živote sa môžeme rozhodnúť, aké jablko chutí lepšie: zelené alebo červené.

Analytika

Pohľad na dáta niektorých marketingových aktivít (report návštevníkov stránky,  sociálnych médií, PPC, atď.). Slúži na analýzu trendov a zlepšenie aktivít smerujúcich k lepším marketingovým rozhodnutiam. Najpopulárnejším analytickým nástrojom je Google Analytics.

Blogging

Osobný alebo firemný blog tradične zahŕňa komentáre k nejakej téme, opis udalostí a je obohatení o fotky a videá. Blogovanie je základnou zložkou inbound marketingu, ktorý môže splniť niekoľko iniciatív (úloh) súčasne ako napr. rast návštevnosti webových stránok, ovplyvňovanie a inšpirovanie komunít či generácii.

Biznis blog

Biznis blog zachováva všetky atribúty “obyčajného” blogu, ale najdôležitejšie sú prvky marketingovej stratégie. Ak píšeme pre spoločnosť, inbound marketér by mal vytvárať články, ktoré sú optimalizované na kľúčové slová a na konkrétne cieľové skupiny a poskytujú im užitočný a vzdelávací obsah. Merateľnosť článkov dosiahneme pridanou hodnotou (zberače e-mailov, stiahnuteľný obsah).

Call-to-Action

Call-to-Action (výzva k akcii) je textový odkaz, tlačidlo, obrázok alebo určitý typ odkazu, ktorý vyzýva používateľa na vykonanie určitej akcie a stal sa tak našim leadom. Príklady CTA sú “Prihlásiť na odber”, “Stiahnuť”, “Zadať e-mail” alebo “Kontaktovať”.

Closed Loop Marketing

Ide o opakované sledovanie vykonávaných marketingových aktivít a vyhodnotenie ich úspešnosti. Sledujeme celú nákupnú cestu: návštevník->lead->nakupujúci. Následne sme schopní vyhodnotiť, ako investície do marketingu pomáhajú vášmu biznisu rásť.

Content (obsah)

Content je hodnotný obsah na stránke, ktorý upúta, informuje, vzdeláva a návštevník ho môže zdieľať. Obsahom najčastejšie býva blog, video, post na sociálnych médiách, prezentácia. Obsah je veľmi dôležitý pri vytváraní vzťahu s návštevníkom stránky a jeho konverziou na leada.

Dynamický obsah

Pomocou dynamického obsahu dokážeme ponúknuť rôznym cieľovým skupinám rôzny typ obsahu na základe ich predošlého správania (čo prezerajú, aké sú ich preferencie).  Napr. ak si používateľ prezerá stránky s vegetariánskymi receptami, stránka reštaurácie mu nezobrazí steak, ale zeleninový šalát.

E-mail

Elektronická pošta je hlavným prvkom inbound marketingu, lebo je priamym spojením s používateľom. Dôležité je správne cielenie a načasovanie obsahu e-mailov, aby sme sa vyhli odhlasovaniu sa z odoberaniu noviniek a nestratili tak cenné kontakty.

Facebook

Facebook je najznámejšia sociálna sieť, ktorá umožňuje  marketérom osloviť cielene obrovské publikum, a tak zvýšiť návštevnosť webu, povedomie o značke a firme. Len na Slovensku je Facebooku aktívnych viac ako 2,15 miliónov používateľov.  Avšak zameriavať sa čisto na Facebook a ignorovať tak ostatné kanály, vám poskytnú veľmi malú časť inbound marketingu.

Google +

Google + je sociálna sieť od spoločnosti Google. Poskytuje jednotlivcom alebo spoločnostiam vytvorenie profilu, aby mohli propagovať zdieľaním obsahu ich vlastný biznis.

HTML

Pomocou HTML jazyka vytvárame webové stránky a iné informácie (text, hypertextové odkazy, multimediálny a iný obsah, formuláre, skripty a metainformácie) zobraziteľné vo webovom prehliadači. HTML kladie dôraz na formu informácií (odseky, fonty, veľkosť písma, tabuľky atď.).

Inbound marketing

Inbound marketing je snaha firiem dostať sa do povedomia konkrétnej cieľovej skupiny nenásilným a nevtieravým spôsobom pomocou kvalitného obsahu. Cieľom je, aby sa používateľ stal leadom, nakúpil a neskôr odporúčal náš produkt/služby ostatným.

Javascript

Je to skriptovací jazyk, ktorý povoľuje tvorcom stránok aplikovať efekty a zmeny obsahu (napr. pohyby prvkov na stránke) pri prehliadaní stránok používateľom.

Koniec nákupnej cesty

Koniec nákupnej cesty poukazuje na stupeň nákupného procesu, na ktorého konci vznikajú noví zákazníci. Potenciálni zákazníci už identifikovali potrebu, spoznali všetky možnosti riešenia a sú blízko k nákupu. Ďalším krokom k získaniu leadov (potenciálnych zákazníkov) je poskytnutie demoverzie produktu alebo konzultácie zdarma.

Konverzná cesta

Je to proces, kedy používateľ opakovane navštevoval stránku a dostal sa tak k poslednému kroku, v ktorom nakúpil (spravil konverziu) a stal sa zákazníkom. Výmenou za jeho kontaktné údaje dostáva návštevník obsah s pridanou hodnotou (e-book, newsletter, video návod, atď.), takémuto návštevníkovi sa hovorí lead (potenciálny zákazník).

Kľúčové slovo

Kľúčové slová sú najdôležitejšie pojmy alebo slovné spojenia reprezentujúce obsah stránky (o čom stránka je). Na základe tohto obsahu sa stránky indexujú vo vyhľadávačoch Google, Yahoo a Bing. Pre čo najvyššie umiestnenie vo  vyhľadávaní je potrebné optimalizovať webové stránky na dôležité, relevantné a vysoko vyhľadávané kľúčové slová.

Kvalifikovaný lead

Kvalifikovaný lead (potenciálny zákazník) je návštevník, ktorý sa prihlásil na odber komunikácie od vašej spoločnosti, oboznámil sa s vašim produktom/službou a chce sa dozvedieť viac.

Landing page

Tento typ stránky prezentuje konkrétny produkt, službu, špeciálnu ponuku, či jednorazovú udalosť. Smerujú na ne odkazy z online kampane. Úlohou landing page je pozornosť návštevníka, predstaviť mu produkt/službu a následne vyvolať u neho požadovanú akciu. A tou môže byť objednávka, registrácia, prihlásenie na odoberanie noviniek, vyplnenie formuláru či telefonický kontakt.

Lead Nurturing (Drip marketing)

Je to súbor činností na vytvorenie komunikácie (e-maily, sociálne médiá, atď.) s leadom, na základe ktorej zistíme jeho kvalitu (či má skutočný záujem o váš produkt/služby). Táto komunikácia udržia leadov angažovaných a postupne ich posúva ďalej v predajnom procese. Inbound marketing je najmä o vytváraní hodnotného obsahu pre správnu cieľovú skupinu. A práve prostredníctvom lead nurturingu poskytujeme leadom v rôznych stupňoch nákupného cyklu relevantné informácie.

LinkedIn

LinkedIn je sociálna sieť zameraná na podnikanie, umožňuje vytvárať a prepájať profesionálne kontakty. Táto platforma pomáha hľadať ideálnych uchádzačov pre rôzne pracovné pozície.

Stred nákupnej cesty

Je to stav, kedy lead identifikoval svoj problém a hľadá naň riešenie. Ponúkneme mu informácie (prostredníctvom prípadovej štúdie, produktovej brožúry, e-booky), ktoré mu pomôžu vyriešiť problém.

Mobil marketing

Ide o marketing, ktorý je optimalizovaný na mobilné zariadenia a poskytuje používateľom personalizované a relevantné informácie na základe miesta a času.

No-Follow Link

No-follow link je typ linku, ktorý odkazuje na externú stránku, pričom nechceme, aby ju vyhľadávacie roboty (Google, Yahoo, Bing) sledovali a prikladali tomuto linku nejakú váhu (hodnotu). Napr. keď odkazujeme na stránku s menej relevantným obsahom, s nízkym rankom, atď.

On-Page SEO optimalizácia

Táto SEO optimalizácia sa týka len prvkov na stránke: obsah, nadpisy, názov stránky, URL adresy, kľúčové slová, názvy obrázkov, alt-tagy obrázkov, meta popisy, atď.

Off-page SEO optimalizácia

Off-page optimalizácia sa týka linkov odkazujúcich na naše stránky a iných externých faktorov, ktoré majú vplyv na výsledky vyhľadávania. Faktory ako odkazujúce domény a sociálne médiá majú veľký vplyv na SEO off-page optimalizáciu. Off-page faktory môžeme len ťažko ovplyvniť, preto treba tvoriť kvalitný obsah, na ktorý budú používatelia sami odkazovať a zdieľať ho.

Persóna

Nakupujúca persóna je základný reprezentant cieľovej skupiny. Pomáha inbound marketérovi vizualizovať ideálneho nakupujúceho, jeho správanie, demografický profil a psychografické informácie. Presný a kompletný profil nakupujúcej persóny pomáha definovať cieľovú skupinu a robiť lepšie marketingové rozhodnutia.

PPC

PPC je spôsob inzercie, pri ktorej inzerent vloží reklamu na reklamné miesto (Google AdWords, eTarget, Facebook) a platí poskytovateľovi vždy, keď návštevník klikne na reklamu.

QR kód

QR (quick response) kód je špecifický (dvojrozmerný) čiarový kód, ktorý sa dá čítať čítačkami QR kódov alebo smartfónmi. Kód pozostáva z čiernych modulov usporiadaných do štvorcového vzoru na bielom pozadí. Informácie zakódované v QR kóde môžu byť: text, URL adresa, kontaktné údaje, atď.

QR kódResponzívny dizajn

Spôsob tvorby web stránok, ktoré sa prispôsobujú podľa toho, ako si ich používateľ prezerá. Responzívne webstránky sú ľahko čitateľné a ovládateľné nezávisle od toho, či sú prezerané na notebooku, tablete alebo smartfóne.

SEO

SEO (search engine optimization=optimalizácia pre vyhľadávače) je súbor techník na zlepšenie pozície webstránky vo výsledkoch vyhľadávania. Správnym nastavením on-page a off-page faktorov môže inbound marketér zlepšiť pozíciu webstránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Sociálne médiá

Sociálne médiá sú navrhnuté tak, aby obsah bol šírený pomocou sociálnej interakcie. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ sú príklady sociálnych sietí, na ktoré sa môže používateľ pripojiť a využiť ich na svoje osobné alebo obchodné potreby. Sociálne médiá sú základnou zložkou online marketingu, pretože poskytuje obchodníkom šíriť obsah, zlepšovať dosah, zvyšovať rast a dosahovať tak obchodné ciele.

Vrchol nákupnej cesty

V prvej fáze nákupného procesu identifikujú používatelia problém/potrebu a hľadajú o ňom viac informácii. Inbound marketér vytvára užitočný obsah, ktorý napomáha ku identifikácii tohto problému a poskytuje ďalšie kroky k jeho vyriešeniu.

Twitter

Twitter je sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom verejne zdieľať 140 znakov dlhé správy. Používatelia môžu sledovať jeden druhého a odoberať správy.

URL

URL je skratka pre Uniform Resource Locator. URL je adresa, na ktorej môžeme nájsť informácie ako stránku, obrázok alebo dokument (napr. https://www.marketingart.sk/). URL sú dôležité v on-page SEO, kedy vyhľadávacie stroje hľadajú v URL kľúčové slová.

Virálny obsah

Takýto obsah sa stal veľmi populárnym na celom internete vďaka zdieľaniu. Takýto obsah využíva existujúce sociálne siete na propagáciu výrobku či služby, posilnenie povedomia značky, pretože ľudia zvyknú rozprávať známym o výrobkoch, službách, informáciách, ktoré ich zaujali.

Webová stránka

Webová stránka sa skladá z viacerých stránok, ktoré sú uložené na rovnakom serveri a zhromažďujú informácie o osobách, skupinách alebo organizáciách. Inbound marketér dbá na to, aby webová stránka bola dynamická, multimediálna, aby lákala relevantných návštevníkov a tí sa konvertovali na leadov a následne na zákazníkov.

Workflow

Workflow je iný spôsob, ako popísať lead nurturing kampaň. Je to súbor spúšťačov a udalostí, ktoré posúvajú leada cez nurturing proces. Workflow môže byť použitý aj na iné účely, ako napr. upravenie kontaktných informácii leada v databáze v závislosti od rôznych podmienok, alebo pridanie kontaktných informácii do určitého zoznamu.

XML mapa stránok

XML mapa stránok je súbor so zoznamom odkazov z celého vášho webu. Mapa stránok nezaručuje, že všetky linky budú preskenované, a že všetky preskenované linky budú indexované. Mapa stránok je najlepším spôsobom, ako informovať vyhľadávacie stroje o vašej stránke.

YouTube

YouTube je najväčšia sociálna sieť určená na zdieľanie videí. Používatelia môžu nahrávať, zdieľať a prezerať videá iných používateľov.

Záver

Prešli ste si všetky základné pojmy zo sveta online marketingu. Pokiaľ sa však našiel výraz, ktorému stále nerozumiete, neváhajte a zanechajte komentár. My vám s tým radi pomôžeme.

author-avatar

Ing. Adrián Wengrín

K online marketingu som sa dostal začiatkom roka 2012 pri cestovaní po Novom Zélande a Indonézii, keď som začal písať svoj cestovateľský blog. Po návrate na Slovensko som sa stretol s Máriom Blaščákom a spolu sme založili online marketingovú agentúru Marketing Art, kde sa momentálne venujem projektovému manažmentu. Viac info o mne sa dočítate tu.

Podobné články